นางนววรรณ เนตรบุตร
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร 055-681-657 ต่อ 108
วิสัยทัศน์
เชิดชูสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา การศึกษาเป็นเลิศ
ก่อเกิดชุมชนเข้มแข็ง ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ก้าวนำทำหน้าที่โปร่งใส สุขกาย สุขใจมอบให้ประชาชน
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
โทร 055-681-657 ต่อ 106
ประกาศ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก Facebook
----- ไม่มีข้อมูล -----
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน