วิสัยทัศน์
เชิดชูสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา การศึกษาเป็นเลิศ
ก่อเกิดชุมชนเข้มแข็ง ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ก้าวนำทำหน้าที่โปร่งใส สุขกาย สุขใจมอบให้ประชาชน
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ประกาศ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก Facebook
----- ไม่มีข้อมูล -----
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
กระดานสนทนา
ภายในเทศบาล
ภายในเครือข่าย อปท.
เรื่่อง อ่าน ตอบ วันที่
บริการประชาชน

    ----- ไม่มีข้อมูล -----