ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

 

  เรื่อง : ประกาศ รับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) ประจำปีการศึกษา 2562
  วันที่ประกาศ :
  05 เมษายน 2562
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  วันที่ประกาศ :
  28 มีนาคม 2562
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562
  วันที่ประกาศ :
  14 มีนาคม 2562
  เอกสารประกอบ :  
ไม่พบไฟล์ประกอบ
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
  วันที่ประกาศ :
  13 กุมภาพันธ์ 2562
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
  วันที่ประกาศ :
  14 มกราคม 2562
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด


ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 05 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรม....
ชื่อกิจกรรม : การประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561
ดูภาพกิจกรรม....
ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561
ดูภาพกิจกรรม....
ชื่อกิจกรรม : งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561
ดูภาพกิจกรรม....
ชื่อกิจกรรม : ทำสัญญาเช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ทต.ศรีสำโรง ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561
ดูภาพกิจกรรม....
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 
สรุปรายงานการประชุม ทั้งหมด


 

  เรื่อง : ตำแหน่งงานว่าง-รับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 57
  วันที่ประกาศ :
  06 มิถุนายน 2557
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : ตำแหน่งงานว่าง-รับสมัครงาน ประจำเดือน เมษายน 57
  วันที่ประกาศ :
  22 เมษายน 2557
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : เตือนภัย ฝนมา อากาศเปลี่ยน คนป่วยง่าย ให้ระวัง 5 กลุ่มโรคพิเศษ
  วันที่ประกาศ :
  19 มิถุนายน 2556
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : เตือนภัย...กลุ่มแก๊งค์มิจฉาชีพ
  วันที่ประกาศ :
  08 ธันวาคม 2554
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....
ข่าวฝากทั้งหมด

ดูกระทู้ทั้งหมด 
สอบถามการสร้างบ้านหรือตึกอาคาร
  โพสโดย : คนอยากรู้ วันที่ : 02/03/2019
มีเปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคร้าวหรือพนักงานราชการบ้างมั้ยครับ
  โพสโดย : jetsadawut2@gmail.co วันที่ : 30/01/2018
งานประจำปีอาหารดีศรีสำโรงปี่2561
  โพสโดย : แม่ค้า วันที่ : 13/01/2018
สอบถามตำแหน่งว่างครับ
  โพสโดย : นายช่างไฟ วันที่ : 24/11/2017
เรื่องคะแนนสอบ
  โพสโดย : วันที่ : 03/07/2017