เรื่อง :
เตือนภัย ฝนมา อากาศเปลี่ยน คนป่วยง่าย ให้ระวัง 5 กลุ่มโรคพิเศษ
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
19 มิถุนายน 2556
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
เนื่องจากขณะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมักมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นช่วงๆ อาจทำให้เกิดภาวะน้ำขัง จากสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ หากประชาชนดูแลรักษาอนามัยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้อ่อนแอ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว เทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคที่จะเกิดในฤดูฝน 5 กลุ่มโรค ดังนี้ 1.โรคที่เกิดจากแมลงพาหะ 2. โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ ที่ขึ้นเองในป่า สวน ไร่ หรือเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ พืชที่มีพิษต่างๆ 3. โรคติดต่อทางเดินหายใจและการสัมผัส ใกล้ชิดผู้ป่วย 4. โรคที่เกิดจากการสัมผัสเชื้อจากสิ่งแวดล้อม และสัตว์พาหะ 5. โรคหรือภัยที่มักเกิดร่วมกับภาวะอุทกภัย เช่น โรคทางอาหารโดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ำท่วม

( คลิกเพื่อชมรูป )