เรื่อง :
ประกาศรับโอน(ย้าย) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
01 พฤศจิกายน 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความประสงค์จะรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 65-2-04-2102-002 ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้อง ขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หน้ายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง