เรื่อง :
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
16 ตุลาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ในสายงานการสอนที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) เพื่อปฎิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลศรีสำโรง จำนวน 1 อัตรา คือ - ตำแหน่ง ครู วิชาเอกการประถมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 65-2-08-5600-516 ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้องขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง