เรื่อง :
ยกเลิกประกาศรับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
29 สิงหาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ตามประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้ประกาศรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. เลขที่ตำแหน่ง 65-2-04-4203-001 โดยกำหนดระยะเวลาการรับโอน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น เทศบาลตำบลศรีสำโรง ได้ดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการรับโอนแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง จึงขอยกเลิกประกาศรับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. เพื่อขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง