เรื่อง :
ประกาศรับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
17 สิงหาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความประสงค์จะรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งในสายงานปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. เลขที่ตำแหน่ง 65-2-04-4203-001 ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้อง ขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน