เรื่อง :
ยกเลิกประกาศรับโอน(ย้าย) นักวิชาการสุขาภิบาล
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
14 สิงหาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ตามสประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้ประกาศรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก. เลขที่ตำแหน่ง 65-2-06-3106-002 โดยกำหนดระยะเวลาการรับโอน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นั้น เทศบาลตำบลศรีสำโรง ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาฯ ด้วยวิธีการรับโอนเนื่องจากได้ดำเนินการสรรหาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง จึงขอยกเลิกประกาศรับโอนตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก. เพื่อขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562