เรื่อง :
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
01 สิงหาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความประสงค์จะรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 65-2-04-2102-002 ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้อง ขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

( คลิกเพื่อชมรูป )