เรื่อง :
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
28 มีนาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความประสงค์จะรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก. เลขที่ตำแหน่ง 65-2-06-3106-002 จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้อง ขอโอน และเอกสารที่่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

( คลิกเพื่อชมรูป )