เรื่อง :
ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
13 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ดังกล่าว เทศบาลตำบลศรีสำโรง จึงขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้ 1. ห้ามมิให้ประชาชนทำการเผาขยะ หรือเผาเศษวัสดุการเกษตร เช่น ข้าวโพด ฟางข้าว หรือ วัชพืช ฯลฯ 2. ไม่เผาป่าข้างทาง หรือที่ใด ที่จะก่อให้เกิดไฟลุกลาม หรือก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน 3. ให้ผู้ประกอบการเอกชนที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกดิน บรรทุกปูน รถขนวัสดุที่ก่อให้เกิดละอองฝุ่น ต้องล้างล้อรถยนต์ และคลุมผ้าใบรถบรรทุกขณะบรรทุกอย่างเคร่งครัด จึ่งขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง