เรื่อง :
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
14 มกราคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความประสงค์จะรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฎิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2562) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 65-2-01-3101-003 ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้อง ขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

( คลิกเพื่อชมรูป )