เรื่อง :
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบ การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
14 ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยขณะนี้ใกล้กำหนดระยะเวลาที่ผู้มีทรัพย์สิน หรือผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ฉะนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และในการดำเนินการชำระภาษีและใบอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เทศบาลตำบลศรีสำโรง จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 1️. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของทรัพย์สิน ขอรับแบบแจ้งรายการ(ภ.ร.ด2) เพื่อกรอกรายการและนำไปยื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 และนำเงินภาษีไปชำระ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ รับการประเมิน 2. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม- เมษายน 2562 3. ภาษีป้าย ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ขอรับแบบแจ้ง รายการ (ภ.ป.1) เพื่อกรอกรายการและนำไปยื่นให พนักงานเจ้าหน้าที่ ✍️ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 และนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งการประเมิน การดำเนินการชำระภาษี โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสำโรง ☎️ 0 5568 1657 ต่อ 119 (ในวันและเวลาราชการ)

( คลิกเพื่อชมรูป )