เรื่อง :
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2562
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
04 ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข โดยมีเป้าหมาย จำนวน 80 คน โดยจะจัดอบรมใน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีสำโรง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมและปรึกษาหารือด้านกฎหมาย (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ***สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ 3 ช่องทาง คือ 1. สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรง (หลังใหม่) ห้องสำนักปลัดเทศบาล 2. สแกน QR-CODE 3. ลิงค์ https://goo.gl/forms/3XUOP8QYkjPVJffk1

( คลิกเพื่อชมรูป )