เรื่อง :
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง มีความประสงค์จะรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปก./ชก. ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้องขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

( คลิกเพื่อชมรูป )