เรื่อง :
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับผู้มารับบริการกับ ทต.ศรีสำโรง
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
17 พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการรับการประเมินดังกล่าวจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลศรีสำโรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มารับบริการดังกล่าว เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งาน ดังนี้ 1. ผ่าน URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/2quqc5 2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ด้านล่างนี้ ขอขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือในครั้งนี้

( คลิกเพื่อชมรูป )