เรื่อง :
ประกาศ เรื่อง การประชุมชี้แจงและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
02 พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรงแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่ใช้ทางเท้าเป็นทางสัญจรรวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดระเบียบทางเท้า ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีสำโรง ดังนั้น เพื่อให้การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลศรีสำโรงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที 31 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง