ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 
กลับสู่หน้ากระทู้หลัก

หัวข้อกระทู้ : สอบถามการสร้างบ้านหรือตึกอาคาร
ถ้าจะซื้อบ้านเก่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมันติดอยู่มุมถนนพอดีจะสร้างได้ไหม หากจะขอเป็นซ่อมแซมเนื้อที่จะเหลือเท่าเดิมหรือเปล่า แต่ถ้าขอเป็นซ่อมแซมจะทำเป็น2ชั้นได้หรือไม่ เพราะถ้าสร้างใหม่เนื้อที่ต้องหดและเว้้นระยะโค้ง และอีกมากมาย

โพสโดย : คนอยากรู้ วันที่ : 02/03/2019

รายการกระทู้ที่ 1
ขอให้ผู้ตอบเป็นผู้มีความรู้ทางการก่อสร้างที่จะไม่ขัดต่อกฏหมาย จะได้ไม่ผิดพลาด

โพสโดย : คนอยากรู็ วันที่ : 02/03/2019
รายการกระทู้ที่ 2
ขอให้ผู้สอบถาม นำเอกสาร หลักฐานที่สำคัญ เช่น โฉนดที่ดิน แผนที่สังเขป แบบแปลนบ้านหลังเดิมบริเวณที่จะซื้อขายบ้าน ติดต่อขอรับคำปรึกษาที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสำโรง เหตุเนื่องจากการตอบข้อซักถามในกระทู้นี้ มิอาจให้ข้อมูลที่แจ้งชัดได้ เพราะการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้ต่อไป

โพสโดย : กองช่าง ทต.ศรีสำโรง วันที่ : 05/03/2019

กรอกความคิดเห็น
 ตอบกระทู้ *
 ผู้ตอบกระทู้  *(ชื่อหรืออีเมลล์)
 รหัสความปลอดภัย