ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 
กลับสู่หน้ากระทู้หลัก

หัวข้อกระทู้ : งานประจำปีอาหารดีศรีสำโรงปี่2561
คืออยากทราบว่าปีนี้จะจัดขึ้นไมค่ะ ไม่มีข่าวสารอะไรเรยค่ะ

โพสโดย : แม่ค้า วันที่ : 13/01/2018

รายการกระทู้ที่ 1
ปีนี้ ทางเทศบาลไม่ได้จัดงานเทศกาลอาหารดีศรีสำโรง ค่ะ

โพสโดย : วันที่ : 15/01/2018

กรอกความคิดเห็น
 ตอบกระทู้ *
 ผู้ตอบกระทู้  *(ชื่อหรืออีเมลล์)
 รหัสความปลอดภัย