ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 
กลับสู่หน้ากระทู้หลัก

หัวข้อกระทู้ : เรื่องคะแนนสอบ
สอบถามเรื่องคะแนนสอบพนักงานจ้างค่ะ ทำไมไม่ประกาศผลคะแนนด้วยละคะ ถึงไม่ผ่านก็อยากรู้คะแนนค่ะ

โพสโดย : วันที่ : 03/07/2017

รายการกระทู้ที่ 1
ผู้เข้าสอบสามารถยื่นขอทราบผลคะแนน(เฉพาะราย) ได้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารค่ะ

โพสโดย : ทต.ศรีสำโรง วันที่ : 04/07/2017

กรอกความคิดเห็น
 ตอบกระทู้ *
 ผู้ตอบกระทู้  *(ชื่อหรืออีเมลล์)
 รหัสความปลอดภัย