ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 
เรื่อง
วันที่ประกาศ
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.18-008 ถนนเทศบาล 18 (ถนนโพธาราม)
23 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8/4 ม.5 ต.คลองตาล
15 สิงหาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8/4 ม.5 ต.คลองตาล
15 สิงหาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 หมู่ที่ 3 ต.สามเรือน
06 กรกฎาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 หมู่ที่ 3 ต.สามเรือน
06 กรกฎาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1/3 (ซอยอาทิตย์ทอง) หมู่ที่ 2 ต.คลองตาล
06 กรกฎาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1/3 (ซอยอาทิตย์ทอง) หมู่ที่ 2 ต.คลองตาล
06 กรกฎาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กรกฎาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน
06 กรกฎาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
06 กรกฎาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ปรับปรุงห้องอาเซียนศึกษาและห้องสมุด)
06 กรกฎาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง ไม่ประจำทาง ชนิด 2 ชั้น จำนวน 4 คัน
22 มิถุนายน 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8/2 ม.5 ต.คลองตาล
05 เมษายน 2561
  การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 8/2 ม.5 ต.คลองตาล (ด้วยระบบ e-bidding)
19 มีนาคม 2561
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซ.เทศบาล 8/2 ม.5 ต.คลองตาล (ด้วยระบบ e-bidding)
19 มีนาคม 2561หน้าที่  First Previous Next Last  ทั้งหมด 17 หน้า
ข้อมูลที่ 1 ถึง 15 ทั้งหมด 252


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/ssrgoth/domains/ssr.go.th/public_html/index.php on line 110