ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 
เรื่อง
วันที่ประกาศ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 ตุลาคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17 ม.4 ต.คลองตาล
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
08 ตุลาคม 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
08 ตุลาคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร)
01 ตุลาคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หน้าวัดหนองรั้งเหนือ)
11 กันยายน 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
11 กันยายน 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.คลองตาล
21 สิงหาคม 2562หน้าที่  First Previous Next Last  ทั้งหมด 18 หน้า
ข้อมูลที่ 1 ถึง 15 ทั้งหมด 265


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/ssrgoth/domains/ssr.go.th/public_html/index.php on line 110